Friday, December 09, 2005

Renungan pagi Jumaat 25 November 2005


Sent: Thursday, November 24, 2005 5:56 PM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Renungan pagi Jumaat 25 November 2005

 

 

 "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya)."

~ Al-Qur'an Surah Al Anbiyaa' : ayat 1 ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: